از ایده تا اجرا همراه شماییم

بیش از 25 سال همراه شما

مشاهده پروژه های اخیر

آدخ ، تجربه اصالت

تولید و اجرای انواع مصنوعات چوبی

درباره ما

رویا از شما، ساختن با ما

طراحی ، نظارت و اجرا

تماس با ما

طرح های نوآورانه و محصولات با کیفیت برای شما!

خدمات ما

خدمات چوبی

خدمات پیمانکاری

خدمات پیش ساختی

مدیریت ساخت و ساز

طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی ، نظارت و اجرا هتل و رستوران

خدمات ساخت و ساز

طراحی سه بعدی ساختمان

طراحی نقشه های اجرایی ساختمان

مدیریت هزینه و کنترل پروژه

نما ساختمان

نصب تجهیزات